Kavram Çalışmaları

 •   AKIL ŞEMA

  AKIL kelimesiyle ilgili kavram şeması.

  (4.16 KB)

 •   AREFE Kavramı

  Dış dünya ile ilgili bir durumu tanımak / farkında / bilincinde olmak çerçevesinde geçen AREFE kavramının geçtiği ayetlerin derlenmesiyle ilgili çalışma.

  (10.66 KB)

 •   KELİME Kavramı

  Kur'an'da KELİME kavramının geçtiği ayetlerin derlenmesi için yapılmış bir ön çalışma.

  (77.00 KB)

 •   AKIL Kavramı

  Kur'anda AKL kavramının geçtiği ayetlerin derlemesi.

  (13.17 KB)

 •   İNSAN Kavramı

  Kur'an'da geçen İNSAN kavramıyla ilgili ayetlerin derlendiği bir ön çalışma.

  (107.50 KB)

 •   HALİFE Kavramı

  Kur'an'da HALİFE kavramının geçtiği ayetlerin derlendiği bir ön çalışma.

  (23.73 KB)

 •   HÜKÜM kavramı

  Kur'an-ı Kerim'de HÜKÜM kavramıyla ilgili yapılacak çalışmanın ön taslak metni.

  (26.03 KB)

 •   KIST kavramı

  Kur'an-ı Kerim'de, KIST kavramı, yani Türkçe'ye İNSAF olarak çevrilen kavramın çalışma metni.

  (27.38 KB)

 •   EMR Kavramı

  Kur'an'da EMR ve onunla ilişkili kavramların geçtiği ayetler üzerinde bir ön çalışma.

  (225.00 KB)

 •   BEŞER Kavramı

  Kur'an'da geçen BEŞER kavramıyla ilgili ayetlerin derlenmesi için yapılmış bir ön çalışma.

  (58.50 KB)

 •   ADALET Kavramı

  Kur'an'da geçen ADALET Kavramıyla ilgili bir ön çalışma. ADALET, Şakir Kocabaş'ın vefatından önce büyük önem verdiği ve çalışmalarını üzerinde yoğunlaştırdığı bir kavramdı.

  (29.83 KB)

 •   MİLLET, DİN, KAVM Kavramlarının Şemaları

  Millet, Din, Kavm ve Ümmet... Şakir Kocabaş'ın, ağabeyi Hakkı Kocabaş ile başlattıkları kavram çalışmaları zincirinin ilk ve en önemli kavramları... Bunlarla ilgili, Kur'an'daki ayetlerin tasnif edilmesinden sonraki safha olan, kavramların anlam şemalarının çıkartılmasına ilişkin çalışma.

  (32.81 KB)

 •   FEKAHA Kavramı

  Anlamak manasında kullanılan FEKAHA kavramının geçtiği Kur'an ayetlerinin derlendiği ön çalışma.

  (9.94 KB)

 •   FEKERE Kavramı

  “Fekere / tefekkür” kelimesi indüktif, dedüktif ve analojik düşünmeye işaret eden ayetlerde geçiyor. Ön çalışma.

  (9.61 KB)

 •   FUAD Kavramı Grafikleri

  FUAD kelimesinin kavram grafikleri.

  (34.60 KB)

 •   HABETE Kavramı

  Kendilerine ilim verilen insanlar ve saygılı insanların fiil ve özellikleri hakkındaki şema.

  (22.50 KB)

 •   HALİDİNE Şema

  HALİDİNE kavramı için şema.

  (20.50 KB)

 •   İNSAN Kavramı Anlam Çerçevesi

  Kur'an'da İNSAN kelimesinin geçtiği ayetler üzerinde yapılan çalışmayla oluşturulan anlam çerçeveleri.

  (17.25 KB)

 •   KADINLAR

  Kadınlarla ilgili bazı ayetlerin derlenmesi için ön çalışma.

  (8.29 KB)

 •   KALB kavramı

  KALB kavramıyla ilgili anlam ve kullanım çalışması.

  (10.59 KB)

 •   KALB GRAFİK

  KALB Kelimesinin kavram grafikleri.

  (45.00 KB)

 •   SADR Grafik

  SADR kelimesinin kavram grafikleri.

  (34.26 KB)

 •   ŞEARE Kavramı

  Şe’are kelimesi ve türevleri insanın iç dünyası ile ilgili ayetlerde “farkında olmak”, “şuurunda / bilincinde olmak” manasında geçmektedir. Bununla ilgili çalışma.

  (11.59 KB)

 •   YÜDEBBİR Kavramı

  YÜDEBBİR kavramı ile ilgili ön çalışma notları.

  (6.18 KB)

 •   ZİHİN FAALİYETLERİ

  Kur'an'da geçen Zihin Faaliyetleriyle ilgili isim/fiil ön çalışması.

  (6.02 KB)

 •   İLM Kavramı 1. Dosya

  Kur'an'da İLİM kavramı ve türevlerinin geçtiği ayetlerle ilgili kapsamlı bir derleme çalışması.

  (1.25 MB)

 •   İLM Kavramı 2. Dosya

  Kur'an'daki ayetlerde geçen İLM kavramı ve türevleriyle ilgili kapsamlı derleme çalışmasının ikinci devam dosyası.

  (1.14 MB)

 •   HAK ve BİLMEK

  Yukarıdaki iki kavramın geçtiği ayetlerden derleme.

  (22.39 KB)

 •   HAK Kavram Şeması

  Hak kelimesinin geçtiği ayetlerden faydalanılarak çıkartılan kavram şeması.

  (44.36 KB)

 •   HAK Kavram Şema 2

  HAK kavramı üzerine ikinci bir şema.

  (37.82 KB)

 •   HAK Fiiler

  Kur'an'da HAK kelimesine uygulanan fiilerin listesi.

  (13.92 KB)

 •   HAK Fiil Şema

  HAK kelimesine uygulanan fiillerin Kavram Grafikleri. Seri halinde 4 adet.

  (48.45 KB)

 •   HAK Fiil 2

  Hak kelimesine uygulanan fiilleri gösteren şemanın ikincisi.

  (35.81 KB)

 •   HAK Fiil 3

  Hak kelimesine uygulanan fiileri gösteren şemanın üçüncüsü.

  (42.93 KB)

 •   HAK Fiil 4

  Hak kelimesine uygulanan fiileri gösteren grafiklerin sonuncusu.

  (34.02 KB)

 •   HAK İsim

  HAK kelimesine uygulanan İSİMLERİ gösteren grafik. Seri halinde dört tane.

  (24.42 KB)

 •   HAK İsim 2

  Hak kelimesine uygulanan isimleri gösteren grafiklerin ikincisi.

  (38.43 KB)

 •   HAK İsim 3

  Hak kelimesine uygulanan isimlerin üçüncü grafiği

  (32.38 KB)

 •   HAK İsim 4

  Hak kelimesine uygulanan isimlerin SON grafiği

  (36.50 KB)

 •   HAK Karşıt Kelimeler

  HAK kavramına karşıt olarak kullanılan kelimelerin grafiği.

  (29.74 KB)

 •   KAVM Sıfat Dosyası

  Kur'an'da, KAVM kelimesine uygulanan sıfatların listesi.

  (11.65 KB)

 •   Allah kimleri sever, kimleri sevmez?

  Yukarıdaki sorunun cevabı niteliğinde ayet listesi.

  (3.76 KB)

 •   ZAN Kavramı

  Kur'an'da, ZANN kelimesinin geçtiği tüm ayetlerin dökümü ve derlemesi.

  (45.89 KB)

 •   ZERRE

  Zerre/Atomos kavramıyla ilgili ayetler ışığında bazı notlar.

  (4.83 KB)

 •   CANLILARIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ AYETLER

  Kur'an'da Yaratılış serisinin ilki, "Uzayların ve Maddenin Yaratılışı" idi. İkinci kitap, canlıların ve insanın yaratılışı üzerine olacaktı. Fakat Şakir Kocabaş bu kitabı tamamlayamadan vefat etti. Kitabın başlayıp da tamamlayamadığı bölümüne, "Tamamlanmamış Kitapları" bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili kavram çalışmalarını ve notlarını ise, bu bölümde yayınlamaya devam edeceğiz.

  (185.13 KB)

 •   CANLILAR VE İNSANLARIN YARATILIŞI

  Canlılar ve İnsanların Yaratılışı ile ilgili kavram grafiklerinin ilki...

  (8.56 KB)

 •   CANLILARIN VE İNSANLARIN YARATILIŞI 2

  Kur'an'dan ayetler ve kavram grafikleri...

  (10.43 KB)

 •   CANLILARIN VE İNSANLARIN YARATILIŞI 3

  Kur'an'dan ayetler ve kavram grafikleri...

  (8.66 KB)

 •   CANLILARIN VE İNSANLARIN YARATILIŞI 4

  Kur'an'dan ayetler ve kavram Grafikleri

  (10.32 KB)

 •   CANLILARIN VE İNSANLARIN YARATILIŞI 5

  Kur'an'dan ayetler ve kavram Grafikleri

  (11.01 KB)

 •   CANLILARIN VE İNSANLARIN YARATILIŞI 6

  Kur'an'dan ayetler ve kavram Grafikleri

  (33.93 KB)

 •   SECDE

  Kur'an'da İnsanın Yaratılışı: Meleklerin secde etmesi, İblis'in secde etmemesi...

  (15.30 KB)

 •   ZAMAN

  Zaman ile ilgili kavramları tespit etmek için Kur'an ayetleri üzerinde yapılmış bir ön çalışma. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Şakir Kocabaş'ın KUR'AN'DA YARATILIŞ: UZAYLARIN VE MADDENİN YARATILIŞI adlı kitabından edinebilirsiniz.

  (64.07 KB)

 •   ZAMAN KAVRAM GRAFİKLERİ

  Zaman kavramı üzerine çok değerli kavram grafikleri...

  (37.27 KB)

 •   MEKAN KAVRAM GRAFİKLERİ

  Mekan kavramı ile ilgili kavram grafikleri...

  (19.59 KB)